Oferowane wsparcie

Wnioskodawcy realizują ze środków własnych od 1.09.2016 projekt tikpomorskie.pl. Projekt skierowany jest do osób, które nie posiadają wystarczających umiejętności obsługi komputera w szerokim zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych TIK lub chcą utrwalić posiadaną wiedzę i obejmuje:

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Webinary

Filmy szkoleniowe

Tips & Tricks

Szybkie porady

Moduł badawczy

Wyniki badań zapotrzebowania na kompetencje ICT

Wsparcie dydaktyczne

lista podmiotów oferujących wsparcie TIK na terenie województwa pomorskiego

Projekty UE

Oferujemy wsparcie dla projektów UE

O nas

Firmy oraz Stowarzyszenia: WROcomp Jerzy Żemła, ATForum Damian Dmuchowski, Polska Izba Młodych Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Euro-Concret oraz Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, IT7 szkolenia – usługi informatyczne Krzysztof Bożek, VertiCom Wsparcie IT Surowiak Tomasz, Łukasz Komborski -Usługi Informatyczne, Eurowektor sp. z o.o., ATUT Europejskie Centrum Doradztwa dla Biznesu -Joanna Sałata zawiązały koalicję na rzecz edukowania w ramach technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK). W ramach naszego projektu zmniejszamy bariery w dostępie do umiejętności informatycznych na terenie województwa pomorskiego. Celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu ICT dla mieszkańców woj. pomorskiego w wieku aktywności zawodowej. Ofertujemy szereg narzędzi wsparcia w tym zakresie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą projektu.

Technologie Informacyjno - Komunikacyjne (TIK)

Pojęcie Technologie Informacyjno - Komunikacyjne (TIK) jest bardzo szerokie. Najogólniej mówiąc, oznacza ono wszystkie techniczne określenia związane z przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji. Pod tym pojęciem możemy rozumieć całe informatyczne społeczeństwo, czyli wszystkie usługi w nim wykorzystywane zarówno do komunikacji jak i przetwarzania informacji. Każdy z nas na co dzień porusza się w obrębie ICT, wykorzystując jego możliwości w mniejszym lub większym stopniu. Zarówno wysłanie e-maili oraz przeszukiwanie Internetu jak i wykorzystywanie szyfrowanych połączeń do przesyłania informacji to korzystanie z zasobów ICT.

Aktualności