Współpraca z pracodawcami

Firmy oraz Stowarzyszenia: WROcomp Jerzy Żemła, ATForum Damian Dmuchowski, Polska Izba Młodych Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Euro-Concret, Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki oraz Eurowektor sp. z o.o. stworzyły koalicję na rzecz edukowania w ramach technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK). W ramach naszego projektu zmniejszamy bariery w dostępie do wiedzy w zakresie narzędzi informatycznych na terenie województwa pomorskiego. Celem projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu ICT dla mieszkańców woj. pomorskiego w wieku aktywności zawodowej. Oferujemy szereg narzędzi wsparcia w tym zakresie. Przede wszystkim są to szkolenia stacjonarne dla pracowników podnoszące ich kompetencje w zakresie TIK.

Projekt jest ukierunkowany na wsparcie pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych.

Projekt (w tym wszystkie projekty w portfelu projektowym) realizowany jest w porozumieniu z pracodawcami, które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania:

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu 1832
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu 1832
Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu 1832

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie 2160
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w Programie 2160
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie 2160
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 2160

Chcesz dołączyć do naszego partnerstwa?

Wypełnij formularz poniżej:

Wprowadź NIP:

Czy Twoja firma ma siedzibę lub działa na terenie województwa pomorskiego? TAKNIE

Czy Twoja firma mikro lub małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 250 osób)? TAKNIE

Poniżej lista podmiotów, które dołączyły już do naszego partnerstwa:

 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Handpol” S.C.
 2. WROcomp szkolenia – usługi informatyczne Jerzy Żemła
 3. Stowarzyszenie Euro-Concret
 4. Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki
 5. ATForum Damian Dmuchowski
 6. IT7 szkolenia – usługi informatyczne Krzysztof Bożek
 7. Eurowektor sp. z o.o.
 8. VertiCom Wsparcie IT Surowiak Tomasz
 9. Polska Izba Młodych Przedsiębiorców
 10. Łukasz Komborski Usługi Informatyczne
 11. Fundacja Inicjatyw Spoleczno-Kulturalnych – FORUM
 12. Dom Sąsiedzki na Nowym Porcie
 13. Sopoteka Sopot Centrum
 14. YMCA
 15. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
 16. FUNDACJA POMOCY SPOŁECZNEJ IM J BEAUMONT
 17. Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu
 18. DigCare Leszek Dudzik
 19. ITpass sp. z o.o.